Dasha by Alex Kolodyazhni

September 27, 2013 - Less than a minute read

Dasha by Alex Kolodyazhni

Photography Alex Kolodyazhni – www.alexkphoto.com
Model Dasha

Behance page: http://www.behance.net/AlexKPhoto
Twitter page: http://twitter.com/#!/Alex_K_Photo
FaceBook page: http://www.facebook.com/AlexK.Photographer
VK.com page: http://vk.com/ak_photography
500px.com page: http://500px.com/AlexKPhoto
Vimeo page: http://vimeo.com/alexkolodyazhni
Instagram : alexkolodyazhni

Tags: